Általános Szerződési Feltételek

1. A SZERZŐDÉS CÉLJA, JOGI TÁJÉKOZTATÓ

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy meghatározza az Alkubot weboldalhoz (a továbbiakban: Weboldal) való hozzáférés és annak használatának feltételeit.

1.2. A Weboldal ingyenes felhasználójaként vagy előfizetőjeként (a továbbiakban: Felhasználó) Ön tudomásul veszi és kijelenti, hogy elolvasta és megértette a jelen ÁSZF feltételeit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el azokat minden korlátozás nélkül.

1.3. Az ÁSZF és annak minden módosítása díjmentesen elérhető a Felhasználók számára a Weboldalon. Az ÁSZF az Felhasználók regisztrációja folyamán is megjelenítésre kerül. A regisztráció érvényesítéséhez a Felhasználók kötelesek megerősíteni, hogy az ÁSZF feltételeit teljességükben megismerték és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

1.4. A weboldalt az Alkubot szerkeszti, az adatai az alábbiak:

a) Név: Alkubot Kft.

b) Székhely: 2483 Gárdony, Üdülő utca 70., Magyarország

c) Levelezési cím: 2483 Gárdony, Üdülő utca 70., Magyarország

d) Cégjegyzékszám: 07-09-030144

e) Adószám: 26774972-2-07

f) E-mail: hello@alkubot.hu

g) Telefonszám: +36 31 781 0353

h) Békéltető testület: Fejér Megyei Békéltető Testület (Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.). A fogyasztó a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos panaszait a békéltető testülethez nyújthatja be.

1.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználó elektronikus beküldései a Felhasználó és az Alkubot közötti elektronikus szerződéskötésnek minősülnek. Az elektronikus beküldések által létrehozott szerződések minden, a Felhasználó és az Alkubot közötti tranzakcióval kapcsolatos adatra vonatkoznak, beleértve az elállási nyilatkozatokat, tájékoztatókat, szerződéseket és jelentkezéseket. A Weboldal használata és az elektronikus nyilvántartások elérése és megőrzése érdekében a Felhasználó köteles rendelkezni bizonyos eszközökkel és szoftverekkel, melyek a Felhasználó kizárólagos felelősségét képezik. Az Alkubot nem vállal felelősséget a jelen ÁSZF-ben, a Weboldalon, a termék és szolgáltatás leírásokban vagy bármely egyéb kiegészítő anyagban előforduló sajtóhibákért.

2. AZ ÁSZF TÁRGYA

2.1. Az Alkubot egy alkudozó sales chatbot rendszert biztosít, amely a Felhasználó honlapjára érkező látogatókat ösztönzi vásárlásra engedmények adásával (a továbbiakban: “Alkubot Szolgáltatások”). Bármely egyéb tulajdonság vagy eszköz, amelyek a jelenlegi Alkubot Szolgáltatásokhoz hozzáadásra kerül, a jelen ÁSZF feltételeinek hatálya alá tartozik.

2.2. Személyes fiók

2.2.1. A Felhasználó a Weboldal „Kipróbálom” menüpontjára kattintva egyetlen fiókot (a továbbiakban: Fiók“) hozhat létre.

2.2.2. Az Alkubot által begyűjtött és feldolgozott adatokat a Felhasználó önkéntes alapon adja meg a Weboldalon, különösen a regisztrációs űrlapon keresztül. Az így megadott adatok az alábbiak: érvényes e-mail cím, választott jelszó.

2.2.3. A Felhasználó által választott, Fiókhoz tartozó jelszó szigorúan bizalmas, harmadik felekkel nem osztható meg. Az Alkubot minden felelősséget kizár a jelszóval való visszaélésekért, valamint a jelszó elvesztéséért vagy ellopásáért.

2.2.4. Továbbá, mivel az Alkubotnak nem áll módjában a szolgáltatásait igénybevevő személyek személyazonosságának ellenőrzése, az Alkubot minden felelősséget kizár a Felhasználót érintő személyazonosság lopásért. A Felhasználó felelős a jelszavak és a Fiók biztonságának megőrzéséért. Az Alkubot minden felelősséget kizár a Fiók és a jelszó biztonságának sérelméből származó bármely kárért vagy veszteségért. Amennyiben úgy véli, hogy a fiókját vagy személyazonosságát harmadik fél jogosulatlanul használja, köteles minket azonnal értesíteni e-mail útján az alábbi e-mail címen: hello@alkubot.hu.

2.2.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkubot a Fiók regisztrációja során megadott e-mail címet fogja elsődlegesen kommunikáció céljára használni.

2.2.6. A Felhasználó felelős minden, a Fiókon belül végzett tevékenységért és az azon belül feltöltött tartalomért, beleértve minden adatot, grafikát, fényképet és linket. A Felhasználó köteles a tartalom használatát érintő jogok védelmét biztosítani. A Felhasználó nem továbbíthat vírusokat, ártalmas szoftvereket vagy bármely ártalmas természetű kódot.

2.3. Az Alkubot jogai és kötelezettségei

2.3.1. Az Alkubot nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Felhasználónak az Alkubot szoftverre, amelyért a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben meghatározott díjat köteles fizetni.

2.3.2. Minden, az Alkubot által nyújtott szolgáltatás, az Alkubot weboldal és egyéb kapcsolódó kiegészítő anyagok a megvizsgált és megtekintett állapotban kerül biztosításra, minden további kifejezett vagy hallgatólagos garancia, illetve jótállás nélkül.

2.3.3. Az Alkubot minden felelősséget kizár az Alkubot rendszer használatából és az Alkubot használata során előforduló hibákból fakadó károkkal vagy veszteségekkel kapcsolatban, abban az esetben is, ha ezek a hibák az Alkubot gondatlanságából erednek. Az Alkubot nem vállal felelősséget a Felhasználó és az Ügyfelek között kötött szerződésekért.

2.4. A Felhasználók jogai és kötelezettségei

2.4.1. A Felhasználó köteles minden olyan adatot az Alkubot rendelkezésére bocsátani, amely az Alkubot szoftver üzemeltetéséhez szükséges. Ezeket az adatokat a regisztrációs folyamat alatt megjelenített űrlapon kell megadni.

2.4.2. A Felhasználó, az Alkubot szoftver használatáért és egyéb Alkubot szolgáltatásokért díjat köteles fizetni, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

2.4.3. A Felhasználó nem jogosult az Alkubot szoftver engedélyezésére.

2.4.4. Az Alkubot-nak semmilyen kapcsolata nincs és nem tartozik sem hallgatólagos sem kifejezett felelősséggel a Vásárló felé, aki számára a Felhasználó megjeleníti az Alkubot Szolgáltatásokat. Kizárólag a Felhasználók felelősek a weboldalán megjelenő tartalomért és az adatok helytállóságáért és kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel bármely személy felé, aki megtekinti az Alkubot Szolgáltatásokat.

2.4.5. A Felhasználó vállal minden, a saját weboldalával és termék oldalával kapcsolatos üzemeltetéssel, valamint az Alkubot Szolgáltatások adminisztrációs felületén való cégadatokban beálló változások regisztrációja kapcsán felmerülő jogi kötelezettséget (mindenkor hatályos cégadatok stb.).

2.4.6. Az Alkubot rendelkezésre bocsát minden ehhez szükséges eszközt az Alkubot szoftver funkcióin keresztül. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem frissíti az adatokat vagy nem válaszol megkeresésekre, az Alkubot jogosult felfüggeszteni a szolgáltatás nyilvánosan elérhető részét ameddig a Felhasználó nem pótolja a hiányt.

2.4.7. A Felhasználó nem kizárólagos felhasználási jogot enged az Alkubot-nak a Felhasználó nevére és az Alkubot szolgáltatásokban elérhető adataira (konverziós ráta, bevételek, beváltott kuponok száma, feliratkozók száma stb.) vonatkozóan, illetve az Alkubot számára a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban megadott kereskedelmi neveket, védjegyeket illetően, hogy az Alkubot felhasználhassa azokat az (a) Alkubot saját weboldalain, blog és esettanulmányaiban (b) az Alkubot szolgáltatásait leíró nyomtatott és online hirdetésekben, sajtó anyagokban, címtárakban és hírlevelekben és (c) az előzőekhez indokoltan szükséges kiegészítő alkalmazásokban.

2.5. Vásárlók jogai és kötelezettségei

2.5.1. A jelen ÁSZF rendelkezései értelmében az Alkubot-ot a Felhasználó felé nem terheli kötelezettség termék átadása vagy szolgáltatások nyújtása kapcsán. A jelen ÁSZF nem keletkeztet ilyen kötelezettségeket.

2.5.2. A jelen ÁSZF alapján az Alkubot-nak nem keletkezik a Felhasználó kifizetésére vonatkozó kötelezettsége.

2.5.3. A Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Alkubot jogosult kezelni a Felhasználó alábbi adatait:

a) Név (Vezetéknév, keresztnév),

b) E-mail cím,

c) Számlázási adatok (Adószám, Cégnév, Cím),

d) Telefonszám,

e) Süti adatok

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Próbaidőszak

3.1.1. Az Alkubot 7 napos ingyenes próbaidőszakot biztosít a Felhasználónak, anélkül, hogy a Felhasználónak fizetési adatokat kellene megadnia.

3.2. Előfizetés

3.2.1. A 7 napos próbaidőszak lejárta után, a Felhasználónak előfizetésre van szüksége,(az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák), ahhoz, hogy korlátozások nélkül használhassa az Alkubot Fiókját.

3.2.2. Az alkalmazandó ÁFA mértéke a Feliratkozó előfizetésének napján hatályos ÁFA. Minden, az Alkubot-nak fizetendő összeg elektronikus úton, érvényes bankkártyával fizetendő meg. Minden fizetési kötelezettségről számla kerül kiállításra, amely a Felhasználó személyes Shopify fiókjában kerül megjelenítésre. A fizetési kötelezettség elmulasztása, vagy az Alkubot által történő beszedés hibája a Felhasználó fiókjának deaktiválását eredményezi. Megszűnés esetén az előfizetési díjat esedékesnek kell tekinteni minden megkezdett időszak vonatkozásában. Ha a Felhasználó megszünteti a szerződést vagy nem veszi igénybe az Alkubot Szolgáltatásait, az Alkubot nem köteles a díj megtérítésére.

3.2.3. Az Alkubot egy előfizetési csomagot kínál. További személyre szabott csomagok is elérhetőek, ehhez, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a hello@alkubot.hu email címen. Minden egyes előfizetés esetében a Felhasználó feladata, hogy telepítse az alkalmazást a weboldalainak forráskódjába. Az előfizetési díj az Alkubot által sikeresen eladott termékek eladási árának 1,5%-a.

3.2.4. Az előfizetés bármikor lemondható, de visszatérítés nem igényelhető. Az Alkubot pénzvisszafizetési garanciát vállal azzal, hogy visszafizeti a Felhasználó által kifizetett első havi díjat, amennyiben az Előfizető 30 napon belül jelzi, hogy nem elégedett az Alkubot szolgáltatással. Egyéb esetekben pénzvisszatérítés nem igényelhető.

3.2.5. Az előfizetés díja csak abban az esetben esedékes, ha az Alkubot sikeresen eladott legalább egy terméket az adott hónapban.

3.2.6. Az előfizetés feldolgozásához érvényes bankkártyára lehet szükség. A bankkártyás előfizetésnél Alkubot automatikusan megterheli a Felhasználó bankkártyáját az előfizetés díjával a Felhasználó számlázási ciklusának megfelelően egészen addig, amíg a Felhasználó érvényesen le nem mondja az Alkubot szolgáltatást.

3.2.7. Az előfizetési díj kifizetésétől számított öt (5) munkanapon belül az Alkubot elektronikus számlát állít ki az Előfizetőnek.

3.2.8. Minden számla és fizetési értesítő a Felhasználó Shopify fiókjában kerül megjelenítésre vagy e-mailben kerül kiküldésre.

4. SZELLEMI TULAJDON

4.1. A Weboldal annak teljességében (beleértve, de nem kizárólag, bármely Alkubot tartalom, szerkezet, adatbázis, grafika, kép, stb.), valamint az Alkubot védjegy, logo, a Weboldal grafikus tartalma és annak bármely alkotóeleme az Alkubot kizárólagos tulajdonát képezi. A tartalmak bármilyen reprodukciója vagy megjelenítése részben vagy egészben szigorúan tilos.

4.2. Szigorúan tilos a Weboldalon elhelyezett adatbázisokból azok lényegét illető kivonatot létrehozni (minőségi vagy mennyiségi szempontból).

4.3. Regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy nyilvánosan ügyfelünkként utalhassunk Önre.

4.4. A Felhasználó vállalja, hogy nem fogja közvetlenül vagy közvetetten „visszafejteni”, szétszedni, vagy bármilyen egyéb módon megpróbálni felderíteni bármely, az Alkubot szolgáltatáshoz kapcsolódó szoftver, dokumentáció vagy adat forráskódját, tárgyi kódját, vagy az azt megalapozó szerkezetet, ötletet vagy algoritmust. A Felhasználó vállalja, hogy nem fogja az Alkubot Szolgáltatásait módosítani, lefordítani vagy bármely egyéb szoftver alapján származékos műveket létrehozni, nem fogja másolni , terjeszteni, engedményezni vagy bármely más módon a Alkubot vagy bármely szoftver jogait átadni, vagy megterhelni. Továbbá, a Felhasználó vállalja, hogy nem fogja a bármely szoftvert időosztás vagy szolgáltató iroda céljából, vagy bármely más módon harmadik fél javára használni, valamint azokról nem fog eltávolítani semmilyen védett szöveget vagy feliratot.

5. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS GARANCIÁK

5.1. A Felhasználó Kizárólagos Felelőssége

5.1.1. A Felhasználó vállalja, hogy betartja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a székhelye szerinti ország törvényeit, valamint Magyarország jogszabályait. Az Előfizető kizárólagos felelősséggel tartozik a honlapján elhelyezett nyilatkozatok, információk és közlemények tartalmáért és valódiságáért, azaz, általánosságban a weboldalán található termékek tartalmáért. Az Alkubot, mint az Alkubot Szolgáltatások terjesztője, nem ellenőrzi a Felhasználók honlapján található termékek és szolgáltatások tartalmát azok közzététele előtt.

5.2. Jogok és jogosultságok

5.2.1. A Felhasználó kijelenti, hogy a honlapján megjelenő termékek és szolgáltatások rendelkeznek minden olyan joggal és jogosultsággal, amely eladásukhoz szükséges, az Alkubot felelősségre vonása nélkül.

5.3. Bírósági hatály és Pénzügyi garanciák

5.3.1. A Felhasználó köteles helytállni az Alkubot helyett bármely harmadik fél által bármilyen minőségben indított követelés és/vagy eljárás tekintetében, különös tekintettel bármely olyan személyre, aki úgy hiszi, hogy jogosultsággal bír a tárgybeli, az Alkubot Szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogok felett. A Felhasználó köteles viselni az eljárások kapcsán az Alkubotnál felmerülő költségeket (beleértve az ügyvédi díjakat), valamint bármely kártérítést és kamatot, amelynek megfizetésére az Alkubot köteles lehet ebben a tekintetben.

6. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

6.1. Az Alkubot semmilyen módon nem garantál megszakítás-, vagy hibamentes működést. Épp ellenkezőleg, karbantartás, frissítések vagy műszaki fejlesztések miatti pillanatnyi leállások valószínűsíthetően elő fognak fordulni, melyekkel kapcsolatban az Alkubot minden felelősséget kizár. Az Alkubot köteles értesíteni az előfizetőket a hasonló karbantartásokat vagy fejlesztéseket megelőzően, amennyire ez lehetséges. Hasonlóan, az Alkubot nem vonható felelősségre semmilyen, nem megfelelő eszközök miatt felmerülő működési hiba, elérhetetlenség, vagy nem megfelelő felhasználói feltételek okán, a Felhasználó kiszolgálójának vagy szolgáltatójának felróható megszakitásért, az internet hálózat hibájáért, valamint minden egyéb, az Alkubot felelősségi körén kívül eső okért, különös tekintettel a vis maior esetekre. Az Alkubot nem vállal felelősséget továbbá a Alkubot Szolgáltatások a Felhasználó oldalán való közzétevése okán elszenvedett közvetett károkért. Az Alkubot nem vállal felelősséget grafikai vagy sajtóhibákért.

7. SZEMÉLYES ADATOK

7.1. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása – Bepillantás Adatvédelmi Tájékoztatónkba

Ez a pont bemutatja az Adatvédelmi Tájékoztatónk legfontosabb rendelkezéseit. A teljes Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi linken érhető el: Adatvédelmi tájékoztató

Az Alkubot Felhasználók adatait biztonságos módon, a hatályos jogi követelményeknek megfelelően dolgozza fel, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.

7.1.1. A Felhasználók tájékoztatáson alapuló hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy az Alkubot feldolgozza a személyes adataikat (Alkubot adatok) a következő feltételek szerint:

a) Tárgykör: Az Alkubot adatok közvetlenül a Felhasználóktól kerülnek begyűjtésre.

b) Adatfeldolgozás célja: Az adatfeldolgozás célja, hogy az Alkubot nyújthassa szolgáltatásait a Felhasználók felé, beleértve a számlázást, fiókkezelést, támogatást, értékesítési és marketing célokra való adat felhasználást. Az Alkubot adatok felhasználhatók továbbá statisztikai célokra, azzal, hogy az ebben az esetben használt adatok nem alkalmasak személyek azonosítására (álnévhasználat).

c) Az adatfeldolgozás tárgya: az Alkubot által begyűjtött és feldolgozott Alkubot adatok köre személyazonosításra alkalmas adatokat, elérhetőségi adatokat (vezetéknév, keresztnév, cím, e-mail cím, telefonszámok) és bejelentkezési adatokat (IP címek, helymeghatározási adatok, süti adatok és naplók) foglal magában.

d) Az adatfeldolgozás időtartama: A Felhasználók személyes adatait az Alkubotal való szerződéses jogviszony alatt, valamint az azt követő öt (5) évig fogjuk tárolni és feldolgozni. További információért, kérjük, olvassa el Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

e) Adatfeldolgozó: Az Alkubot az adatkezelő nevében megoszthatja az adatokat további adatfeldolgozókkal kizárólag az Alkubot szolgáltatásainak a Felhasználóknak való nyújtása céljából. Az Felhasználó eseti vagy általános írásbeli meghatalmazást ad az Alkubotnak arra, hogy az további adatfeldolgozókat vegyen igénybe az Alkubot adatok bizonyos feldolgozási folyamatainak elvégzésére. Amikor az Alkubot adatfeldolgozót bíz meg feldolgozási tevékenységekkel, az Alkubot kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciát tudnak nyújtani arra, hogy az Adatvédelmi Rendeletnek megfelelő műszaki és szervezési lépéseket fognak eszközölni, különösen szakértői tudás, megbízhatóság és források terén, a feldolgozás biztonságának védelme érdekében. Amennyiben az adatfeldolgozó nem teljesíti az adatok védelmére vonatkozó kötelezettségeit, az Alkubot nem vonható felelősségre az adatfeldolgozó kötelezettségeinek teljesüléséért, mivel a feldolgozó, és bármely, az adatkezelő és alfeldolgozó alatt működő személy, aki hozzáférhet a személyes adatokhoz, csak a Felhasználó utasítására dolgozhatja fel azokat, hacsak nem kötelezi erre Uniós vagy tagállambeli törvény. A jelen pillanatban az alfeldolgozók a következők: Google Tag Manager, Google Analytics, Mailchimp, Braintree, Paypal, Hotjar, Facebook Pixel, LinkedIn Pixel, Twitter pixel, Google Ads remarketing, Google Optimize, Microsoft Ads. A Felhasználó tiltakozhat a változtatások ellen és megszüntetheti a jelen szerződést az értesítéstől számított tizennégy (14) napon belül írásbeli értesítés küldésével. A Felhasználó tiltakozása csak jogos alapra hivatkozva fogadható el.

f) Felhasználói jogok: A Felhasználók jogosultak az adataikhoz hozzáférni, valamint azokat helyesbíteni és törölni. Bizonyos esetekben, a Felhasználókat további jogok is megilletik, úgy, mint a személyes adatok felhasználása ellen való tiltakozás joga, valamint az adatok hordozhatóságához való jog (részletesen kifejtve az Adatvédelmi Tájékoztatónkban). A Felhasználók jogaikat a hello@alkubot.hu e-mail címre küldött e-mail útján gyakorolhatják. Továbbá, a Felhasználók jogosultak panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz.

7.2. Az Alkubot, mint adatfeldolgozó

7.2.1. Az Alkubot Szolgáltatásainak megjelenítésével és az internet felhasználók adatainak begyűjtésével (Feliratkozói adatok), az Felhasználó vállalja, hogy adatkezelőként jár el. Az Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy mindenben megfelel az alkalmazandó adatvédelmi törvénynek (Adatvédelmi Törvény) és az Adatvédelmi Rendeletnek, amennyiben EU-n belül bejegyzett személy vagy amennyiben az adatkezelés érintettjei az EU-n belüli személyek.

7.2.2. Az Alkubot adatfeldolgozóként fog eljárni a Felhasználó nevében a következő feltételek szerint:

a) Az Alkubot a Felhasználói adatokat kizárólag a Felhasználó dokumentált utasítására dolgozza fel;

b) Az Alkubot nyilvántartást fog vezetni minden a Felhasználó nevében végzett adatfeldolgozói tevékenység kategóriáról az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően;

c) Az Alkubot nem vonhat be egyéb adatfeldolgozót az adatkezelő előzetes általános vagy eseti meghatalmazása nélkül. Írásbeli általános meghatalmazás esetén, az adatfeldolgozó köteles értesíteni az adatkezelőt minden, a további feldolgozókat érintő változásról, így megadva az adatkezelőnek a lehetőséget, hogy tiltakozzon ezen változtatások ellen.

d) Az Alkubot biztosítja, hogy a Felhasználói adatokat feldolgozni jogosult személyek a titoktartási kötelezettséget magukra nézve kötelezőnek ismerik el vagy törvény kötelezi őket arra;

e) Az Alkubot minden szükséges műszaki és szervezési lépést megtesz a Felhasználói adatok biztonságának és bizalmasságának megőrzése érdekében. A Felhasználó köteles minden, az Alkubot által az adatok biztonságára vonatkozóan átadott információt megvizsgálni, annak ellenőrzése érdekében, hogy a szolgáltatások megfelelnek-e a Felhasználó elvárásainak és az Adatvédelmi Törvény által előírt rendelkezéseknek;

f) A feldolgozás természetét figyelembe véve az Alkubot segít a Felhasználónak a megfelelő műszaki és szervezési lépések megtételével, amennyire lehetséges, annak érdekében, hogy elősegítse a felhasználó azon kötelezettségének teljesítését, mely szerint köteles reagálni az érintettek jogérvényesítési kérelmeire;

g) Az Alkubot segíti a Felhasználót az adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó kötelezettségek teljesítésében, a Felhasználó adatvédelmi incidens hatósági jelentéstételi kötelezettségének teljesítésében, az érintett tájékoztatásában az adatvédelmi incidensről, az adatvédelmi adatértékeléssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében és a felügyeleti hatósággal való előzetes egyeztetésben;

h) Az Alkubot köteles értesíteni az Előfizetőt az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított negyvennyolc (48) órán belül. Az értesítésben fel kell tüntetni az adatvédelmi incidens természetét, valamint, ahol lehetséges, az érintettek kategóriáit és megközelítő számát, az érintett Felhasználói adat nyilvántartások megközelítő számát és kategóriáit, le kell írni az adatvédelmi incidens várható következményeit, az adatkezelő által az incidens elhárítása érdekében megtett vagy megtenni javasolt lépéseket, valamint, ahol szükséges, le kell írni azokat a lépéseket, amelyekkel az incidens esetleges káros hatásai enyhíthetők. Amikor, és amennyiben nem lehetséges ezen adatokat az értesítéssel egy időben megadni, az adatokat szakaszosan, indokolatlan késedelem nélkül kell megadni;

i) A Felhasználó választása szerint az Alkubot törölni fog vagy visszaszolgáltat minden Felhasználói adatot a Felhasználónak az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó szolgáltatások befejezését követően, és törölni fog minden létező másolatot, kivéve, ha az alkalmazandó Adatvédelmi Törvények az adatok tárolását rendelik el.

j) Az Alkubot minden szükséges információt a Felhasználó részére bocsát, amely szükséges a jelen bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésének igazolásához és amely lehetővé teszi az auditok elvégzését, beleértve az ellenőrzéseket, amelyeket a Felhasználó vagy egyéb, a Felhasználó által kijelölt auditor végez. Az Alkubot értesíteni fogja a Felhasználót, amennyiben úgy hiszi, hogy egy utasítás megsérti az alkalmazandó Adatvédelmi Törvényt.

7.3. Sütik

7.3.1. Az Alkubot tárolhat adatokat a Felhasználó eszközén „sütik” formájában. A süti egy kisméretű, az Alkubot szerver által küldött fájl, melyet a Felhasználó számítógépe tárol, weboldalon belüli navigációs adatok rögzítése céljából. A sütikben tárolt információ kizárólag a szükséges időtartamig kerül tárolásra, amely semmilyen esetben nem haladhat meg öt (5) évet. Az időtartam lejártával a Felhasználóknak meg kell újítaniuk a sütik tárolására vonatkozó hozzájárulásukat.

7.3.2. Az Alkubotnak a sütikre felhasználói élmény javítása, a weboldal forgalmának mérése, a regisztrációs folyamat sértetlenségének biztosítása és a jogosulatlan IP címek kiszűrése érdekében van szüksége. A sütik engedélyezéséhez a Felhasználónak előzetes hozzájárulását kell adniuk az “Elfogadom” gombra kattintva a weboldalon megjelenő banneren, az eszközre történő telepítés és az Alkubot szolgáltatásainak használata előtt.

7.3.3. A Felhasználó kijelenti, hogy megkapta a tájékoztatást, miszerint a böngészőbeállítások módosításával megakadályozhatja a sütik elhelyezését a számítógépén. A Felhasználók elfogadhatják vagy megtagadhatják a weboldal által használt sütik használatát részlegesen vagy teljesen, azonban, a sütik tiltása megakadályozhatja az Alkubot szolgáltatásainak rendes működését.

8. MEGSZŰNÉS

8.1. A Felhasználók szerződésszegése vagy csalása esetén, az Alkubot fenntartja a jogot, hogy minden értesítés nélkül azonnal felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse a Felhasználó fiókját.

8.2. A Felhasználók bármikor értesítés nélkül jogosultak megszüntetni fiókjukat. Az Felhasználók nem jogosultak visszatérítésre az Alkubottól.

8.3. A Felhasználók fiókjának megszüntetése a fiókhoz tartozó Alkubot Szolgáltatások felfüggesztését vonja maga után.

8.4. Amennyiben a Felhasználó a személyes fiókját annak rendeltetésszerű céljával ellenesen használja, az Alkubot fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megszüntesse a fiókot. A Felhasználó kizárólagos felelősségét képezi az Alkubot Szolgáltatásban beállított kedvezmények harmadik felek által történő felhasználása és a fiókjukon keresztül tett intézkedések és nyilatkozatok, abban az esetben is, ha azok tisztességtelen módon kerültek közzétételre. A Felhasználó köteles az Alkubot helyett teljes körűen helyt állni ebben a tekintetben.

8.5. A regisztrációk az előfizetési csomagra történő előfizetés időpontjával hatályosulnak. A kezdeti időszak leteltével a regisztráció hallgatólagosan megújul, amennyiben nem került lemondásra a Felhasználó által.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül bármely törvény vagy rendelkezés szerint, vagy azt érvénytelennek mondja ki bármely illetékes bíróság kötelező erejű határozata, az ÁSZF fennmaradó, az érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

9.2. Amennyiben bármi ellentét merül fel a jelen ÁSZF tartalma és a fejezetekhez rendelt címek között, a tartalmat kell irányadónak tekinteni.

9.3. Az Alkubot kijelenti, hogy hivatalos megbízotti címeként a jelen dokumentum elején meghatározott székhelyét kívánja használni. A Felhasználó kijelenti, hogy az Űrlapon megadott székhelyét kívánja hivatalos megbízotti címként használni. A Felek kötelesek egymást az elérhetőségi adataikban bekövetkezett változásokról értesíteni. A kötelezettség elmulasztása esetén a változást érvénytelennek és végrehajthatatlannak kell tekinteni.

9.4. A Felhasználó Weboldalra történő látogatása során bizonyos adatok, beleértve a látogató IP címét, tárolásra kerülnek süti fájlokban a Felhasználó számítógépén, a Felhasználó sütikre vonatkozó döntésétől függően, amely bármikor szabadon megváltoztatható.

9.5. A jelen ÁSZF rendelkezéseire a magyar jog az irányadó.

9.6. Az Alkubot és a Felhasználók kötelesek minden lehetséges intézkedést megtenni, hogy a jelen ÁSZF keretében felmerült vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján rendezzék. A Felek kötelesek egymást értesíteni minden, a szerződés megkötése után felmerülő körülményről, amely a jelen szerződés teljesítését akadályozhatná, a körülmény tudomásukra jutásakor. A jelen ÁSZF érvényességével és értelmezésével kapcsolatos kérdésekben a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül a kollíziós elvekre. A Vásárló ezúton beleegyezik a Fejér megyei bíróságok kizárólagos illetékességébe (és egyúttal lemond a személyi illetékesség hiányára és a forum non conveniense doktrínára való hivatkozás jogáról). A Vásárló vállalja, hogy lemond az esküdtszék előtti per jogáról minden, a jelen ÁSZF kapcsán felmerülő eljárásban.


Kelt: Budapest, 2021.03.30